Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Liturgie

Doopviering

doop

Sedert het ontstaan van onze Regio Hasselt-West hebben wij ervoor gekozen om de doopselvieringen gezamenlijk te laten plaatshebben, zelfs over de grenzen van onze parochies heen. In die jaren zijn het steeds fijne vieringen geweest, waarbij ouders en familie van de dopelingen zich uitstekend voelden.
Ook nu nog blijven deze doopselvieringen doorgaan in onze Regiokerk in Kermt en dit zowel voor de kinderen uit Spalbeek, als Stokrooie, als Tuilt of als uit Kermt.
Dit gebeurt telkens op de vierde zondag van de maand om 14.00 uur

Om een kind in te schrijven voor een doopselviering worden de ouders uitgenodigd om contact op te nemen met Marie Jeanne Vanvoorden, Stokrooieweg 7 te Stokroooie (011 25 68 13). Met haar kan dan een afspraak gemaakt worden op een ogenblik dat u past.

communieMaandelijkse ziekencommunie

Elke keer op de “Eerste Vrijdag” van de maand wordt de H Communie aan huis gebracht bij zieken en bejaarden. Het is voor hen een unieke kans om de Heer te ontmoeten en zich betrokken te voelen bij de parochie- en regiogemeenschap.
Graag willen wij de verantwoordelijken uit onze parochies kenbaar maken tot wie men zich kan wenden als men aan deze “ziekencommunie” wenst deel te nemen. Deze deelname kan éénmalig zijn (rond een groot kerkelijk feest of bij voorbijgaande ziekte), maar ook maandelijks gebeuren.
Om te kunnen deelnemen moet men natuurlijk tijdig verwittigen. Dat kan:
te Tuilt N.N.
te Stokrooie bij Maria Smeets, Berkerwinningstraat 17, Stokrooie, tel.011 25 43 82
te Spalbeek bij N.N.
te Kermt bij Denise Nickmans, de Stockheimlaan 39/1, Kermt, tel. 011 25 09 70

huwelijkHet sacrament van het Huwelijk

Het sacrament van het huwelijk kan in onze federatie worden aangeboden in elk van onze kerken. Wij houden er aan om deze huwelijksvieringen ten vroegste te beginnen om 13.30 uur.
Hierbij kan door de huwelijkskandidaten vrij gekozen worden voor een Eucharistieviering met huwelijksinzegening of een Gebedsviering met huwelijksinzegening. Deze keuze wordt vooraf besproken met de pastoor.
Wanneer men wenst te huwen in één van onze kerken dan is het goed om eerst en vooral te informeren of de datum die gewenst wordt nog vrij is.
Nadien gaan verloofden en priester even samen zitten om het huwelijksdossier op te maken, om de inhoud van het huwelijkssacrament te verkennen en om afspraken te maken rond de uit te werken viering.
Goed is het om niet te lang te wachten (zeker vier maanden op voorhand) vooraleer contact op te nemen, zodat zeker datum en uur vaststaan.

Uitvaartlituruitvaartgie

In onze federatie heeft de uitvaartliturgie plaats onder de vorm van Gebedsviering, waarbij ook de door de bisschop gemandateerde gebedsleiders voorgaan. In de regel zal bij een overlijden de pastoor een eerste bezoek brengen aan de familie. Daarna zullen de voorgangers samen met de familie de samenstelling van de uitvaartliturgie bespreken en deze ook verzorgen. In de uitwerking van de uitvaartliturgie heeft de familie nu ruimere mogelijkheden in een gebedsviering.

Voor de gebedswake, alleen of op de vooravond van de uitvaartliturgie zullen ook afspraken gemaakt worden met de familie.

Contact: Gerard Janssen,Joris van Oostenrijkstraat 57,3511 KURINGEN, 011 25 69 68, janssen.gerard@skynet.be

Bij afwezigheid van de pastoor: Hilda Vangeel, Sint Jozefplein 19, Tuilt, tel. 011 25 14 31