Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Voor de gezinsviering van april waren de ouders en familie van de dopelingen van het voorbije jaar uitgenodigd. Ze waren in ruime mate aanwezig met hun kindje.  

Bij het binnekomen werden ze door Marie-Jeanne, pastoor Gerard en gebedsleider Kris verwelkomd. Nadien heette pastoor Gerard ook alle aanwezigen welkom en duidde in zijn inleiding de betekenis van deze viering. 

In de lezingen hoorden we nogmaals wat we in de Goede Week hebben herdacht, de dood maar vooral ook Zijn verrijzenis. Zoals ook de leerlingen nadien mee maakten op weg naar Emmaüs. 

Na de homilie sprak pastoor Gerard de ouders van Dwayne aan die de wens hebben uitgedrukt dat hij volgend jaar als nieuwe gelovige volledig in de gelovige gemeenschap zou worden opgenomen. Hij zal dan voor de eerste keer de heilige Communie ontvangen. Daarom hebben ze samen met alle aanwezigen in de kerk hun katholieke geloof beleden. 

Na het dankgebed en Onze Vader wensten we elkaar ‘de vrede van de Heer’ toe en de dopelingen bij de communie door Gerard of Kris getekend met een kruisje, ten teken dat ook zij in de gelovige gemeenschap zijn opgenomen door hun doopsel. 

Op het einde werd rond het altaar door ouders van de dopelingen het gebed voor de kinderen gebeden en kregen ze samen met het gebedskaartje ook het doopkadertje mee naar huis.