Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Als start van de Goede Week vierden we samen in de zondagsviering van 9.30 u in de kerk van Kermt Palmzondag.

Het thema van de viering “samen macht uit handen geven” kwam aanbod bij het begin als de palm door pastoor Gerard werd gewijd.

Niet hoog te paard zoals koningen en heersers maar op een ezelsveulen, het lastdier van de armen, rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Hij geeft zijn macht uit handen en ziet hoe zijn volk in bezet gebied lijdt onder de Romeinse heerschappij.

Feestelijk ontvangt het hem. Maar het onderdrukte volk

Laten wij samen macht uit handen geven. Om te luisteren naar elkaar en onenigheden te overwinnen. Zo scheppen we toekomst en nieuw samen-leven.

Na het Lijdensverhaal en het slotgebed van de viering mochten de aanwezigen enkele palmtakjes komen ophalen om mee naar huis te nemen.

Gebed


God, Palmzondag geeft een dubbel gevoel.
Als Jezus op een ezel de stad binnenrijdt hoor je het volk roepen:
“Hosanna, hier is degene die komen moet”.
Maar niet lang daarna werd het “weg met hem!”
Ook op onze dagen is er dat dubbel gevoel:
volop christen willen zijn en toch meelopen met wie het hardst roept.
Geef ons de moed om macht los te laten
en consequent de weg van dienstbaarheid te gaan,
Jezus achterna.
Amen.