Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Zaterdagavond 30 maart werd door onze pastorale eenheid in een onverlichte kerk de Paaswake gestart met het ontsteken van de paaskaars bij de wijding van het vuur: het licht ontstoken in de nacht toen de vrouwen naar het graf gingen. Met de Paaskaars van Kermt werden de andere kaarsen van de parochies aangestoken, samen met de lichtjes van de aanwezige gelovigen. Na de dienst van het woord werd feestelijk de Gloria in Excelsis door het koor aangevat. De kerkklokken luidden hierbij ondersteunend dit  gebeuren. Nadien volgde het aanbrengen van het doopwater en de plechtige wijding door onderdompelen van de paaskaars. Ondertussen brachten de gebedsleiders het vuur tot bij de gelovigen om hiermee het vernieuwen van doopbeloften te begeleiden. Iedereen werd dan uitgenodigd om zichzelf te tekenen met dit nieuwe gewijde water.

Na het grote dankgebed met consecratie, het Onze Vader en de communie kreeg iedereen in het naar huis gaan nog een vers paaseitje aangeboden en de jongste deelnemer van de viering mocht hierbij fier assisteren.