Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Zondagmorgen, Paasdag,  tijdens de viering van 9.30 u  werd bij een goedgevulde kerk het Paasfeest verder gezet. Pastoor Gerard wenste allen een Zalig Pasen toe. We vierden samen de herinnering aan de verrijzenis van Jezus. Vooraan in de kerk stonden nog de paaskaars en de doopvont met het gewijde water van uit de Paaswake de avond voordien.

Na de woorddienst werd ook nu iedereen uitgenodigd zichzelf te tekenen met dit nieuwe doopwater. Pastoor Gerard ging tot bij mensen in de kerk die zelf niet in de mogelijkheid waren tot vooraan in de kerk te komen.

Bij het Onze Vader vroeg hij ook de kinderen in de kerk om samen met hem en gebedsleider Kris dit gebed te bidden.

Het koor werd op het einde van de viering getrakteerd op een applaus voor hun wekelijkse inzet en zang bij de liturgie.

Met een Zalig Pasen wens en de zegen van pastoor gingen de mensen daarna terug naar huis.