Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

We werden uitgenodigd om samen de kruisweg “scherven van licht” die ontworpen is door Ingrid Meyvaert, te bekijken en ons te laten raken door de schoonheid van deze glaskunst. Aan de hand van enkele beelden van de kruisweg in glasramen stonden we stil bij het lijden van Christus maar ook van mensen vandaag in allerhande situaties en plaatsen.

Bij het begin van de viering werd een kruis door enkele KSA’ers binnengebracht. Het kruis werd vooraan geplaatst naast het scherm waarop de dia’s werden geprojecteerd. Sfeervol werd het verlicht. De jeugdbeweging KSA Oskaria van Kermt was goed vertegenwoordigd.

Het lijden vandaag werd met enkele dia’s belicht waarbij tekens afgewisseld gezongen werd: In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum (In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest).

Na het Evangelie zongen we samen Psalm 22, een verwijzing naar de angst die de mens kan hebben verlaten en alleen te zijn in pijn en lijden, maar ook het vertrouwen dat hij heeft dat God hem niet verlaten zal. Daarna volgde de eigenlijke kruishulde en mocht iedereen het brandende kaarsje bij het kruis plaatsen: het teken dat doorheen lijden en dood het licht, de vreugde, het leven en de hoop  van Zijn verrijzenis zal doorbreken.

Na het gezamenlijk gebeden Onze Vader en het slotgebed kon men nog even in stilte bij het kruis blijven waarna bij het naar huis gaan iedereen een kaarsje meekreeg om thuis het licht van de Verrijzenis te laten branden.