Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

In deze bijzondere viering nam het beeld van de Virga Jesse een centrale plaats in voor het altaar, te midden van een goed gevulde kerk. Na de inspirerende overweging van de voorganger kwamen alle aanwezigen naar voren om hun intenties, die later in de ommegang zullen worden meegedragen, in een speciaal daarvoor bestemd kistje te plaatsen. Tijdens een sereen moment werden vijf kaarsen ontstoken door enkele gelovigen, elk met een specifieke symboliek. 

De blauwe kaars was voor alle moeders wereldwijd die niet in staat zijn om hun kinderen te voorzien van wat ze zo hard nodig hebben. De groene kaars werd opgedragen aan hen die getroffen zijn door ziekte of ongeluk. De rode kaars vertegenwoordigde allen die momenteel verantwoordelijkheid dragen in kerk en samenleving. De paarse kaars bracht een eerbetoon aan onze overledenen en degenen die hen intens missen. De witte kaars werd ontstoken voor mensen die door oorlogsgeweld gedwongen zijn hun land te ontvluchten, alsook voor onze uitgesproken en stille wensen, en alles wat diep in ons hart leeft. 

De mooie viering werd afgesloten met het ontroerende gezang van het Magnificat. Een hartelijke uitnodiging volgde om deel te nemen aan onze groep tijdens de Virga Jesse omloop die plaatsvindt in augustus, waarmee de verbondenheid en betrokkenheid binnen de geloofsgemeenschap werden benadrukt. 

Het parochieteam