Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Het weekend  21 januari was het beeld van de Virga Jesse op bezoek in de vier parochies van de pastorale eenheid. Dit kadert in de start van de “Zeven jaarlijkse Virga Jessefeesten”  van de stad. Op zaterdag 13 en zondag 14 januari zijn de feesten officieel van start gegaan met vieringen in de kathedraal en de basiliek in Hasselt.

De zondagskerk van onze pastorale eenheid, de kerk van Kermt, mocht als eerste de Virga Jesse ontvangen tijdens de viering van 9.30 u. De Garde Civique bracht het beeld tot  in de kerk, waar het vooraan naast het altaar geplaatst werd.

Bij het begin van de viering werd op uitnodiging van Katrijn, lid van de Stuurgroep pastorale eenheid Sint-Elisabeth, hulde aan de Virga Jesse gebracht. Samen met enkele leden van de jeugdbeweging KSA, pastoor Gerard en gebedsleider Kris en met ondersteuning van het koor werd het nieuwe lied van de Virga Jesse gezongen.

Op het einde van de viering nodigde Katrijn iedereen nog uit op de infoavond voor deelnemers en alle geïnteresseerden, die meer willen weten over de groep die is toegewezen aan onze pastorale eenheid. Deze infoavond gaat door op woensdag 6 maart 2024 in de muziekzaal van de fanfare. Hier zal er dan meer info gegeven worden over de ommegang en de plaats die onze groep, vlak voor het beeld van de Virga Jesse, zal innemen.

Ook werd nog iedereen uitgenodigd om indien gewenst, een persoonlijke wens of intentie op een lintje neer te schrijven. Dit lintje wordt dan mee gedragen tijdens de ommegang en opgedragen aan de Virga Jesse.

Het was een mooie viering en een mooie start naar de feesten van augustus.

Hierna ging het beeld voor nog vieringen naar de andere parochies.