Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Voor de viering van 9.30 u van zondag 10 september 2023 waren de kinderen uitgenodigd met hun boekentas om voor de start van het nieuwe schooljaar deze ‘nieuwe’ of toch al gebruikte boekentas te laten zegenen door pastoor Gerard.

In het teken van “ Samen op weg” werd er de start van alweer een belangrijke stap in het groeien naar een fijne en verantwoordelijke Christen gevierd. Vele kinderen, leerkrachten, ouders, vrienden gaan samen voor vriendschap en aandacht voor elkaar. Ook de mensen van de parochiegemeenschap dragen hier hun steentje in bij.

Na de verwelkoming en een eerste liedje vroegen enkele kinderen in hun schuldbelijdenis om aandacht voor elkaar, zonder pesten of uitstoten en willen ze telkens opnieuw openstaan voor elkaar en nieuwe kansen geven.

An vertelde daarna het verhaal van de man met drie zonen die leerden van hun vader dat samen werken hen zo sterk maakt als een bundel takken. Eén tak alleen is veel makkelijker te breken.
Ook met het evangelie ging pastoor Gerard verder met deze boodschap en herhaalde hij de woorden van Jezus: “waar drie of meer mensen samen zijn in Zijn Naam, is Hij in hun midden”.
In de voorbeden ging de aandacht naar die groep van mensen, leerlingen en leerkrachten, ouders en familie en mensen van de gelovige gemeenschap, die samen werken aan verbondenheid.
De kinderen mochten dan samen pastoor Gerard en gebedsleider Kris de tafel dekken. Het altaar waarrond wij samen zijn, werd voorbereid met brood, water en wijn.

Ook tijdens de consecratie stonden de kinderen samen met pastoor Gerard rond het altaar ten teken van die verbondenheid.

Na het Onze Vader kreeg ieder de opdracht elkaar VREDE toe te wensen. De kinderen deden dat door hun mama, papa of nog anderen een gemeende knuffel te geven.

Dan kwam, na de communie en nog voor de slotzegen, het moment waarvoor de boekentas mee naar de kerk was gebracht. Pastoor Gerard zegende dan ook met veel overtuiging de boektassen en ook de kinderen kregen hierbij voldoende water van de kwispel over zich heen om te mogen spreken van “gezegende kinderen”.

Uiteindelijk vroeg pastoor Gerard iedereen zeker ook volgende gezinsviering op zondag 8 oktober mee te komen vieren en zingen. Hij beloofde dan zeker één liedje zelf muzikaal te begeleiden en niet met CD-begeleiding te zingen.

Een belofte om te onthouden.