Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Een deur, ergens een horeca zaak in een stad. De boodschap is duidelijk: “Gebruik geen microdoseringen als het over liefde gaat”…

Het klinkt net als een voorschrift in een apotheek. Ook daar is de dosering van de werkzame stof een belangrijk gegeven. In de geneeskunde geldt de regel dat een dosering correct moet zijn, niet te weinig voor het effect, maar ook niet te veel voor mogelijke neveneffecten. Maar voor liefde, naastenliefde gelden andere regels. Kijk maar naar wat Jezus toonde in zijn leven. Hij had liefde in overvloed, beperkte zicht niet tot de door de wet voorgeschreven dosis. Ook Jezus was van oordeel, geen microdosering als het over liefde gaat… en wij? (kp)