Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Na de eucharistieviering van maandagavonden tijdens de veertigdagentijd in Stokrooie, bleven we elke keer na de viering stilstaan bij een thema van Broederlijk Delen.

We keken samen naar de campagnefilm en bij een lekkere tas koffie spraken met elkaar over onze omgang met het milieu. Een van de dingen die zeker naar boven kwamen was dat vroeger de boer en de natuur meer met elkaar verbonden waren. Tot alles groter en beter moest worden, en daardoor vaak milieuonvriendelijker. Maar er was ook oog voor de inspanningen die er vandaag gebeuren om opnieuw meer rekening te houden met de omgevende natuur.

De campagnefilm van Broederlijk Delen over ‘recht op water in Guatemala’ laat zien hoe grote bedrijven enorme hoeveelheden water gebruiken. Het gevolg is dat dit water niet meer gebruikt kan worden door gezinnen voor hun onderhoud en hun velden. De manier waarop bedrijven met dit water omgaan, rivieren omleggen en watertoevoer regelen, zijn oorzaak van zowel overstromingen als droogte. Mensen verenigen zich om hiertegen iets te doen.
Het is belangrijk dat we ons bewust worden van de manier waarop wij met de natuur omgaan. Als alles een economisch doel moet dienen, komen we er niet. Het moet anders. Van louter winst naar delen. 25 procent van de mensen die het anders willen aanpakken, kunnen de 75 procent anderen meenemen! Kijk op Broederlijk Delen.be.

Gaston Reynders