Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Zondag waren de kinderen, die dit jaar hun eerste communie willen doen, uitgenodigd om aan de gelovigen van onze gemeenschap dit te laten horen door hun naam op te geven in de kerk.

Allen hadden daarvoor in twee eerdere samenkomsten met hun juffen en meester een vis ingekleurd en hierop hun naam geschreven. Deze vis brachten ze aan tijdens de viering van 9.30 u in de kerk van Kermt.

Samen met hun familie en vriendjes en de andere mensen in de kerk waren ze ook getuige van de doop van Valerie, die dan ook later met hen de eerste communie zal ontvangen.

Na de verwelkoming door pastoor Gerard mochten de kinderen hun visje naar voor brengen en hun naam afroepen in de micro zo dat iedereen kon horen dat ze hun eerste communie willen doen op zaterdag 3 juni om 11 uur in de kerk van Kermt.
Daarop mochten ze zich nog eens extra tonen staande op hun stoel en een warm applaus van de mensen ontvangen.

Na de schuldbelijdenis en openingsgebed, luisterden we naar een vereenvoudigd Scheppingsverhaal met de schepping van de eerste mensen Adam en Eva.
Bij het evangelie van Mattheüs over Jezus in de woestijn werd er verwezen naar de Vasten – de Veertigdagentijd voorafgaand aan het Paasfeest. Dit is een tijd van bezinning en herbronning voor onszelf om te kunnen komen tot een andere en betere wereld.

Deze werd ook uitgesproken in de voorbeden, waarna er werd overgegaan tot het doopritueel: zegening van het doopwater, aangebracht door peter en meter. Met dit water, bron van alle leven, werd Valerie gedoopt. Ze ontving ook de zalving met het Heilig Chrisma ten teken dat ze vanaf nu hoort tot de gelovige gemeenschap van Christus.

Als aandenken van dit doopsel ontstak ze samen met haar mama haar doopkaars aan de paaskaars, teken van het licht dat Jezus in de wereld bracht.

Na het Eucharistisch Dankgebed hebben de kinderen samen met de juffen en pastoor Gerard het Onze Vader rond het altaar gebeden. Hierbij brachten ze met enkele bewegingen tot uiting wat dit gebed werkelijk aan inhoud en betekenis heeft.

Bij de vredewens gingen ze dan ook mama, papa en familie hiervoor een dikke knuffel geven.
Bij de communie ontvingen ze nu nog een kruisje.
Bij het einde van de viering had pastoor Gerard het nog over de Puzzel van Broederlijk Delen: de 25%-revolutie. Het thema van Broederlijk Delen dit jaar. Hij maakte ook nog reclame voor het jaarlijks Rechtvaardig Ontbijt op zondag 5 maart in zaal Kermeta, ten voordele van Broederlijk Delen.

Ook deed hij een oproep tot mensen die zich willen inzetten voor een gezinsvriendelijke viering. Een eerste informatieve samenkomst hiervoor is op woensdag 15 maart om 20.00 u bij hem thuis, op de pastorij in Kuringen – Joris van Oostenrijkstraat 57, 3500 Kuringen.

Na deze mooie viering, opgeluisterd door ons zangkoor en begeleid door Leen, ging iedereen voldaan naar huis.