Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Beste vrienden van KVG, het is weer zover. We zijn op weg naar Kerstmis. Overal zien we lichtjes die schitteren in de bomen, mooie verlichte straten en huizen. KVG bestaat 75 jaar en wij draaien al 50 jaar mee. Wij zijn blij dat jullie op onze uitnodiging zijn ingegaan. Cindy gaat ons dadelijk ook een woordje toespreken vanuit het Verbond. Daarna gaat Peter ons voor in een bezinnend moment. En dan is het tijd om te smullen van het lekkere maal, klaargemaakt onder de leiding van Frank en Annemie en haar team. Achter in de zaal kan je tussendoor eens kijken en bladeren in de boeken van vroeger tot nu. Ik hoop dat het een gezellige namiddag wordt.

Marie-Jeanne Vanvoorden

Woordje vanuit het bestuur van KVG Limburg

Van harte welkom op dit Jubileumfeest van KVG Limburg. Vandaag blikken we met veel trots terug op de afgelopen jaren en kijken we met veel enthousiasme uit naar de toekomst.
Al 75 jaar is KVG in Limburg een warme vereniging van en voor mensen met een handicap en hun omgeving. Als beweging ijveren we voor ‘kwaliteit van bestaan’ en werken we aan een inclusieve samenleving waar mensen met een handicap evenwaardig aan kunnen deelnemen. Dankzij onze vrijwilligers van de lokale groepen die een uitgebreid en gevarieerd activiteitenaanbod organiseerden.
Hierdoor mochten vele mensen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en ontstonden heel wat vriendschappen. Het zijn deze activiteiten van onze afdelingen die K VG Limburg hebben gemaakt tot wat het nu is. Daarom willen we jullie, als afdeling, van harte bedanken. Want het is dankzij de
bestuursleden, vrijwilligers en enthousiaste leden dat KVG Limburg bestaat en dat we nu onze 75ste verjaardag mogen vieren.
Ondanks de gezegende leeftijd, staat K VG Limburg niet stil! Het afgelopen jaar verhuisden we naar een modern en gezellig secretariaat in Genk. En ook in 2023 zullen we verrassend uit de hoek komen met o.a. onze nieuwe naam. Verder blijven we inspelen op de hedendaagse tendensen en uitdagingen
en gaan we extra inzetten op samenwerken. Maar ondanks de transformatie die we doorgaan, blijven we in onze kern hetzelfde.
De constante is dat wij blijven vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk. Ook in de toekomst willen we een warme vereniging zijn die met open armen klaarstaat voor iedereen. Daarom toasten we op KVG Limburg, en ook op jullie! Samen bouwen we verder aan nog vele mooie jaren!

Cindy Dreezen, Verbond KVG Limburg