Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

In de viering van 9.30 u hebben de mensen van de liturgie van de pastorale eenheid in navolging van Sint Hubertusvieringen gezorgd voor een broodwijding met uitdeling van de broodjes.

In het begin werden deze broodjes samen met enkele aanwezige kinderen tot aan het altaar gebracht.

Zowel bij de schuldbelijding als bij het evangelie werden de kinderen actief betrokken. Zo luisterden ze naar het verhaal van de vermenigvuldiging van de broden en vissen door Jezus.

Er werd onthouden dat ‘delen’, ook het weinige dat je maar hebt en kan delen, veel belangrijker is dan het ‘hebben’.

Samen werd er na de consecratie met de zegening van het ‘lichaam’ en ‘bloed’ van Jezus tot de Vader gebeden zoals die Jezus ons allen heeft geleerd. De aanwezigen deden dat in verbondenheid met elkaar door aan elkaar de hand te reiken en elkaar ‘vrede’ te wensen.

Na de zegening van de broodjes, deelden enkele kinderen deze uit aan de mensen in de kerk.

Na de zegening en slotwoord werd er nog gezellig nagekaart over de viering en andere weetjes bij een lekkere koffie of frisdrank en een stukje appelkoek.

Best gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.