Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Op zondag 22 mei om 9.30 u werden 28 jongeren uit de parochies Kermt, Spalbeek, Stokrooie en Tuilt samen gevormd door Vormheer Hans Tercic. Hij is kanunnik, bisschoppelijk afgevaardigde voor Oecumene en professor aan het Johannes XXIII seminarie.

In een afgeladen – overvolle kerk zagen familie, vrienden en andere parochianen hoe de jongeren samen met de voorgangers – de vormheer, pastoor Gerard en gebedsleider Kris – in processie tot vooraan in de kerk stapten terwijl het koor Utopia uit Stokrooie het intredelied zongen.
Na het welkomwoord en schuldlitanie gelezen door enkele vormelingen, luisterden we naar twee Bijbelteksten die vooral als boodschap hadden dat we onze overtuiging moeten uitdragen, zoals de volgelingen van Jezus Zijn Woord onderhielden. Ook al is Hij niet echt in ons midden, voor een gelovige is Jezus toch aanwezig in de dingen van elke dag.
De vormheer richtte zich in zijn homilie dan nog met enkele woorden tot de vormelingen.
Daarna spraken de vormelingen hun geloof in die Jezus uit en beloofden ze dit ook in hun leven te laten zien. De vormheer ging dan over tot handoplegging en zalving van elke vormeling in bijzijn van hun meter en peter.
Nadien werd de viering verder gezet met offerande en eucharistisch gebed, gevolgd door Onze Vader en Communie. De viering werd mooi opgeluisterd met muziek en zang door het koor Utopia.