Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Op zondag 22 mei 2022 worden in de viering van half 10 in Kermt 28 jongeren van onze pastorale eenheid St. Elisabeth gevormd.

Zaterdagavond waren we in Herkenrode samen voor de laatste voorbereidende activiteit. ‘If Jezus say Yes, nobody can say no’, was het lied waar we mee startten.

Tegen wie kan jij geen ‘neen’ zeggen? Wie is God voor jou? Wat wil jij doen met de vruchten van de Heilige Geest die God je geeft: liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Deze vraagjes zette ons op weg om met elkaar te spreken. We sloten af met een ijsje …

Het goede dat in deze jonge mensen leeft, mag zondag in het vormsel bevestigd worden. Want dat is de eerste betekenis van het Latijnse werkwoord ‘firmare’, wat bevestigen betekent.

En in ‘vormsel’ vinden we het Latijnse woord ‘firmus’ terug, wat ‘vast’, ‘stevig’ betekent. In het vormsel wordt het doopsel ‘bevestigd’, ‘stevig gemaakt’. Wat ook belangrijk is, is dat de jongere zelf beslist om het vormsel te ontvangen.

Het is zijn of haar vrije keuze. Het vormsel is ook uitdrukkelijk verbonden met een zending. De vormeling ontvangt de kracht om van zijn geloof te getuigen.

Laten we voor hen bidden. Dat zal op de eerst plaats ons eigen hart veranderen en ons helpen zien hoe we deze vormelingen verder kunnen begeleiden en kansen geven om als christenen te groeien.

Deze biddende gemeenschap kan voor deze vormelingen een warme thuis worden, waar ze graag gezien zijn en bevestigd worden in de talenten die hun gegeven zijn.

Hans Tercic is de Vormheer. Hij is kanunnik, bisschoppelijk afgevaardigde voor Oecumene en professor aan het Johannes XXIII seminarie.

Gerard Janssen, pastoor