Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Bij het begin van de viering zegende pastoor Gerard de palmtakjes, die na de viering aan de aanwezigen werden uitgedeeld.

Het lijdensverhaal bracht ons wel even tot nadenken:
nadat Jezus eerst uitbundig werd onthaald,
werd hij later beschimpt, bespot en uiteindelijk veroordeeld en ter dood gebracht door diezelfde mensen.

Heer Jezus,
Wat zou ik gedaan hebben
in die menigte van Palmzondag?
Ik zou mee gejuicht hebben,
zoals ook vandaag:
Hosanna, U bent mijn Koning!

Maar wat zou ik gedaan hebben
in de menigte
die om jouw
kruisiging riep?

Geef dat ik vasthoud
aan Uw boodschap van liefde
en weerstand bied
aan haat en geweld.
Laat mij eens
met U thuiskomen
in uw koninkrijk van Liefde.