Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Viering 27 MAART 2022 : VAN BIDDEN GA JE STRALEN

Vorige zondag hebben we in de viering van 9.30 u zowel de toekomstige eerste communicantjes van Kermt en Spalbeek alsook de dopelingen van de Pastorale Eenheid van het voorbije jaar welkom geheten.

De eerste stap naar de eerste communie is gezet bij het doopsel. Ouders brengen hun kindje naar de kerk om het te laten dopen. Ze kiezen er voor om het gelovig op te voeden, en het kennis te laten maken met Jezus en met de kerkgemeenschap. Met de eerste communie zetten we deze weg verder!

De eerste communie is een fijn gebeuren waar we samen naar toe willen groeien: thuis in het gezin, in de school en in de parochie. Op de voorbije ‘vriendjesdagen’ in de kerk hebben de kinderen al kennis gemaakt met het kerkgebouw en met het verloop van de viering. Alle elementen komen aan bod. Ook op volgende bijeenkomsten werken ze verder aan de voorbereiding naar hun eerste communie.

De communicantjes kwamen in de viering, door hun naam luidop uit te spreken, aan de mensen laten weten dat ze op 4 juni  ‘vriendjes van Jezus’ willen worden.

Bij het binnenkomen in de kerk kregen ze hun gemaakte en ingekleurde tekening met hun naam. Deze tekening konden ze dan later in de viering vooraan op het bord spelden.

Naast pastoor Gerard en diaken François gingen ook de gebedsleiders Kris, Lieve en Willy voor tijdens dit gebeuren.

Pastoor Gerard heette naast de communicantjes en hun familie ook de ouders en dopelingen van voorbije jaar welkom.

Om de aanwezige mensen al een eerste met de kinderen te laten kennismaken, vroeg pastoor aan de communicantjes even recht op hun stoel te gaan staan.

Na de eerste lezing ontvingen de dopelingen, samen met hun ouders, door het teken van een kruisje de zegening en als aandenken een gebedskaartje.

Het Gemengde zangkoor St. Cecilia ondersteunde de viering met aangepaste liedjes.

Diaken François vertelde daarna aan de kinderen het verhaal van “ de verloren zoon “. Hij verduidelijkte hiermee aan allen dat ook God, als Goede Vader, steeds zijn kinderen vergeeft en opnieuw opneemt in zijn liefde.

Dan mochten alle communicantjes aan de microfoon laten horen dat zij ‘vriendje van Jezus’ willen worden en werd hun naam-tekening op het bord gehangen. Dit bord zal in de kerk blijven tot aan de dag van hun Eerste Communie. Juffen An, Ann en Hanne hielpen de kinderen hiermee, samen met Margot van het pastorale team. Meester Ronald kon er niet bij zijn omwille verplichtingen in zijn zondagskerk.

Alle kinderen in de kerk hebben dan samen rond het altaar het Onze Vader gebeden.

Na de Vredeswens gingen ze hun familie een dikke knuffel geven.

Bij het einde van de viering hebben ze nogmaals samen met pastoor Gerard voor het altaar een kort ingetogen bezinningsmomentje gehad: handjes gevouwen en oogjes sluiten om zo dan in stilte een eigen gebedje te doen. Dit lukte al aardig en was een mooie afsluiter van de viering.

De aanwezige dopelingen kregen hun doopkadertje mee naar huis. Marie-Jeanne gaat later de andere dopelingen het kadertje bezorgen.

Ook voor de afwezige communicantjes is hun tekening op het grote bord aangebracht.