Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Sinds de laatste residerende pastoor in Kermt, E.H. Louis Tobac, is het gebouw niet meer door een pastoor bewoond. We spreken dan einde 2006, namelijk vanaf zijn afscheid op 14 oktober 2006.

De daarop volgende priesters, E.H. Thonon en E.H. Jan Philippe, waren elders gehuisvest.
De pastorij diende sinds oktober 2006 vooral als parochiesecretariaat – federatiesecretariaat – of nog later archiefruimte voor de pastorale eenheid in opbouw.

Bij de aanstelling door het bisdom van pastoor Gerard Janssen in Kermt als priester-moderator voor de regio Hasselt – West in 2016 wenste het bisdom dat hij in Kermt zou woonachtig zijn.

Omdat het gebouw niet meer voldeed aan de moderne comfort en woonvereisten, verkreeg de kerkfabriek van de stad dat de pastoor in een modern appartement kon intrekken.

De pastorij bleef verder dienst doen als secretariaat en archiefruimte voor de regio Hasselt – West.
De idee groeide om via samenwerking met o.a. private partners het gebouw aan te pakken, te renoveren of om te bouwen tot meerdere woongelegenheden, waarbij één appartement met bijhorende vergadermogelijkheid zou behouden blijven. Het bisdom stelde in haar antwoord van februari 2017 dat hiervoor best twee appartementen (2) moesten worden voorzien.

Deze zoektocht naar oplossingen en gesprekken hieromtrent, werden gevoerd vanaf 2017, waarbij vele pistes werden onderzocht op hun haalbaarheid.

Ondertussen veranderde ook het pastorale landschap en werd pastoor Gerard Janssen september 2020 door het bisdom aangesteld als priester-moderator voor twee pastorale eenheden: St. Elisabeth (parochies Kermt, Spalbeek, Stokrooie en Tuilt) en St. Franciscus (parochies Kuringen, Kiewit, Banneux en Godsheide). Hij moest, zo besloot het bisdom, bovendien intrekken in de pastorij van Kuringen, omdat dit centraler gelegen is in zijn nieuwe werkgebied.

De kerkfabriek van Kermt stelde zichzelf daarom de vraag of er in de naaste toekomst nog een residerend priester in Kermt mocht verwacht worden. Ook het bisdom kon uiteraard hier geen eenduidig antwoord op geven. De mogelijke kosten van een hoognodige renovatie of aanpassing van het gebouw leken in dit perspectief dan ook niet erg zinvol.

Uiteindelijk werd geopteerd voor een verkoop van het gebouw. Daarvoor diende het eerst gedesaffecteerd te worden als pastorij. Op 24 februari 2021 onttrok de bisschop het gebouw aan zijn bestemming ambtswoning van de bedienaar der eredienst. De kerkfabriek kon daardoor vrij beschikken over het gebouw en het ook eventueel vervreemden.

Daarop besliste de kerkraad via BIDDIT, het verkoopplatform van de notarissen, het gebouw te koop aan te bieden. Deze procedure is ondertussen gelopen en op 1 december 2021 is de verkoopakte getekend.
Gebouw is daardoor niet langer meer in eigendom van de kerkfabriek van Kermt.

Het vroegere lokaal van CM in het gebouw van Kermeta is nu het vergader- en archief lokaal voor de kerkfabriek. Het parochiale secretariaat wordt in voorlopig de kerk ondergebracht.

De pastoor en de verantwoordelijken tot wie men zich kan richten bij afwezigheid van de pastoor, zijn bereikbaar zoals vermeld op blz. 2 van het parochieblad.
Wijzigingen hieraan zullen ten gepaste tijd via parochieblad en de sites mee gedeeld worden.

Kerkraad OLV Tenhemelopneming Kermt