Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

In de voorbeden van de eerste zondag van september, oktober en november wordt er gebeden voor al de intenties die omwille van corona niet zijn doorgegaan. In de lijst hierbij zijn alle stichtingen en aangevraagde intenties hernomen.

Als je vaststelt dat een intentie vergeten zou zijn, neem dan contact op met pastoor Gerard Janssen (0478/29 22 99)

Deze voorbede is:

“We bidden voor al onze overledenen waarvoor in de voorbije maanden intenties zijn aangevraagd, maar die omwille van corona niet konden doorgaan. Dat zij thuis mogen zijn in Gods liefde.”

Laat ons bidden.

Hierna volgt de voorbede met de intenties van de betreffende zondag.

INTENTIES ZONDAG 1 november 2020 tot juni 2021

Stichting SANTERMANS – ENGELEN
Stichting VANDEBROEK Madeleine
Stichting GROSEMANS Maria
Stichting JANS Jozef – MEES Celine / MEES Elvira – en andere overledenen
Stichting LEURS-IVEN, familie
Stichting DANIELS Jozef – HUYBRECHTS Julia
Stichting LEURS Catharina
Stichting FRANSSEN – HOUBEN, familie / BORTELS Gustaaf – HOUBRECHTS Regine
Stichting DIELS Jozef – JANSSENS Irma en Gilberte
Stichting SANTERMANS Jozef / REEKMANS Leon – ASNONG Augustine
Stichting GRESSENS Eugène – GRAULUS Maria / DANIELS André
Stichting BIELEN Vital – SMOLDERS Irma / BIELEN Louis
Stichting FORIER Pierre – CLAESEN Jeanne / MEES Vital en BRANTS Leonie
Stichting Maria Bielen en Jozef Geerders
Stichting Louis Daniëls
Stichting Louis en lena Goris-Creten
Stichting Emiel en Amelie poelmans-Goris

JANUARI 2021

Stichting FELICI Leonard
Stichting REYNDERS Louis en andere overledenen (Jozef Berden echtg. en kinderen)
Stichting MATHIJS Isidoor – JANSSEN Martha en zoon
Stichting CUPERS René – MEES Antoinette / SCHUERMANS – VANOPPEN
Stichting VANDEBROEK Ludovicus

FEBRUARI 2021

Stichting familie de STOCKHEIM (Gaspar – Deodoratus – Franciscus) / SMOLDERS Jozef
Stichting VANHEEL Eugeen – CUPERS Maria / BALLET Lambert – VRANCKEN Rosine
Stichting DROOGMANS Anna Catharina
Stichting BORTELS Barbara en Eduard / VANOPPEN Alfons – Stichting Stichting VANDEBROEK Mathilde / VANOPPEN Jozef en Rosalie
Stichting GIJSENS Ida Josephine – Vandebroek Ludovicus
Stichting MELOTTE Jean Baptiste, pastoor
Stichting PELENDERS Arnold, Henri, Josephine
Stichting VANDEBROEK Ludovicus

MAART 2021

Stichting BIELEN Jozef – HAGELSTEENS Pauline / HAGELSTEENS Isidoor – BUEKERS Louise
Stichting VANWETSWINKEL Etienne / VANWETSWINKEL Jan – ADRIAENS Maria en kinderen
Stichting LUYCKX Trudo – MEYNEN Ludovica / MEES Hubert – BUEKERS Bertha
Stichting BORTELS Theophile / HENDRICKX Nicolaas – BORTELS Adèle en zoon / HENDRICKS Adolf / BUEKERS Stephanie
Stichting KUPERS Hubert – QUINTENS Maria / CLAES Amandus – ILIAENS Malvinne
Stichting LEURS Franciscus, priester
Stichting LEURS Ludovicus
Stichting NICKMANS Isidoor en echtgenote / MEES Willy / SANTERMANS Stephanie
Stichting JOUCK Daniel – TRUYERS Martha en andere overledenen (Janssens Jozef en Thoelen Maria)
Stichting KNAEPEN Jozef – MATHIJS Maria / DANIELS Nadia
Stichting MOENS Lea – DIELS August
Stichting VANDEBROEK Ludovicus

APRIL 2021

Stichting GROSEMANS René en DANIELS Maria / LUYCKX Joannes – VRANCKEN Yvonne
Stichting BERDEN Alfons – BUCKINX Maria en andere overledenen (E.H. Adan, pastoor)
Stichting SWENNEN Jan – MUNTERS Maria /
Stichting VANDEBROEK Leonard, VANOPPEN Theresia /
Stichting VANDEBROEK Ludovicus

MEI 2021

Stichting VANDEBROEK Anna Catharina + Maria Christina Gijsens
NICASIE Alfons – JORDENS Rosalie
Stichting PEETERMANS Florent – POSTELMANS Amelie en andere overledenen (Ballet Martha en Bijnens Eduard)
Stichting VANHOVE Amandus – REEKMANS Leonie en kind
Stichting VANREPPELEN Frans en GILISSEN Florence en familie /en andere overledenen (Postelmans Antoon -Bijnens Maria)
Stichting CARLENS Alice, echtg. BREMS / Jozef CLERX
Stichting VANHEEL Jean – MEES Emilie
Stichting BRUYNINCKX Rosa
Stichting CLAES Pieter – MANGELSCHOTS Martha, CLAES Jozef en Gaston en andere overledenen (Droogmans Willem & Elisabeth) + DROOGMANS Stichting Jozef – COX Marguerite / DROOGMANS Sylvain
Stichting VANDEBROEK Ludovicus

JUNI 2021

Stichting SANTERMANS Gustaaf – MEES Martha en andere overledenen (E.H. Peukens)
Stichting LEURS Margaretha
Stichting WERCKX Modest – JANS Maria en familie Asnong (Asnong Pieter -Bruyninx en Asnong Victor Greunlinx en familie)
Stichting CONINX Henri – KENIS Rosalie / VREVEN Josephine – VANOPPEN Arthur
Stichting VANDEBROEK Ludovicus
Stichting VANSTRAELEN Melanie en andere overledenen (Vos Leonard echtg. en zoon)
Stichting GIJSENS Anna Catharina
Stichting SAX Jef – LUYCKX Martha en andere overledenen (Hoebers Emiel – Reekmans Agnes)
Stichting VANDEBROEK Ludovicus
Stichting Ter ere HEILIG HART
Stichting GROSEMANS Fernanda, echtg. Paul Achten

Jm. Desiré Nickmans, echtg. Maria Bosmans
Desiré Nickmans en Maria Bosmans
Jozef Vanhove en Augistine Kimps
Jozef en Gustaaf Santermans en Marta Mees
Paul Martens
Paul Vanhove, Jeanne Santermans en zoon Marc
Eugeen Daniëls en Louisa Vekers
Isidoor Vanempten en echtg. Virginie Bollen
Bijzondere intentie