Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Volgende week begint de veertigdagentijd. Het is voor christenen altijd een tijd om naar het volle leven van Pasen toe te groeien. We doen dit, zoals in het eucharistisch dankgebed voor deze tijd gebeden wordt, door meer toeleg op het bidden, tot een grotere aandacht voor de liefde tot de naaste en door het vieren van de sacramenten – hier vooral de eucharistie en het sacrament van verzoening mee bedoeld.

Maar in deze coronatijd zal het de tweede keer zijn dat we deze veertigdagentijd niet op de gewone manier kunnen meemaken. Toch willen we enkele handvaten aanreiken om deze tijd toch als een bijzondere tijd te starten en te beleven. Op Aswoensdag begint deze tijd met de profeet Joël. Hij nodigt ons uit om ons met heel ons leven terug naar God te keren. En naar God keren, kan niet anders dan ook op een nieuwe manier naar onze naasten te kijken. Daartoe roept Jezus ons op in de Bergrede: heb je vijand lief; bied je andere wang aan … Niet vanzelfsprekend, maar als we deze weg gaan, werken we actief mee aan vrede en verzoening.

De campagne van Broederlijk Delen – ‘Delen voor verandering’ is het thema voor dit jaar – zullen we elke week kort in de kijker zetten. Klimaatverandering, coronapandemie, toenemende armoede, groeiende ongelijkheid, … Structurele veranderingen zijn broodnodig om deze wereldwijde problemen op te lossen. Hoe pakken we dit aan? Je leest er verder in dit blad over.
Op Aswoensdag nodigen we je uit om even in de kerk binnen te komen. Het zal er stil en rustig zijn. God is er. Zijn naam is: ‘Ik zal er zijn voor u’. Dat geldt ook voor ons in onze tijd.

Vooraf zullen we met enkele mensen van de parochieteams de assen zegenen. Omdat we geen askruisje mogen maken, zullen we deze assen verdelen in kleine doorzichtige doosjes. Je mag dit doosje mee naar huis nemen, en bv. bij een kruisbeeld, een kaarsje, de kalender van Broederlijk Delen, … plaatsen. Zet het ergens waar je het ziet, zodat het je helpt om deze veertigdagentijd intens te beleven.

De uren dat de kerken open zijn, zijn aangegeven verder op deze pagina. Houd er rekening mee dat er omwille van de CORONA maatregelen momenteel niet meer dan 15 mensen in het kerkgebouw aanwezig mogen zijn.
We wensen jullie een goede veertigdagentijd

Team pastorale eenheid
St. Elisabeth