Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Tijdens de viering van 9.30 u op zondag 27 september werd de Pastorale Eenheid St Elisabeth plechtig geïnstalleerd. Monseigneur bisschop Patrick Hoogmartens ging in deze viering voor, samen met pastoor Gerard Janssen en diaken François Goffings.

Door de Corona maatregelen was de kerk niet overvol maar uit de vier parochies waren gelovigen aanwezig om deze installatie mee te vieren.

Bij het welkomstwoord werd geduid welke betekenis de naamkeuze voor de Pastorale Eenheid van onze vier parochies heeft.

De naam verwijst naar een inspirerende vrouw uit de Bijbel. Met haar komt God op een nieuwe manier onze wereld binnen. Ze roept ons op open te staan voor God en om met heel ons hart te geloven dat Hij ook vandaag bij ons wil zijn.

Afwisselend bracht een lector vanuit elke parochie de teksten van de viering. Na de dienst van het woord werd overgegaan tot de eigenlijke installatie: het decreet van de oprichting werd voorgelezen en de leden van het pastorale team werden gemandateerd door de bisschop om zorg te dragen voor de goede werking van de Pastorale Eenheid St Elisabeth.

Pastoor Gerard werd aangesteld als moderator van deze eenheid om samen met diaken François zorg te dragen voor hele gemeenschap. Ze ontvingen de Heilige Schrift waarna alle leden van het pastorale team als teken van aanvaarding van de opdracht de rechterhand op dit Heilige boek plaatsten.

Door Corona waren er geen gezangen mogelijk, maar de viering werd mooi opgeluisterd met orgelmuziek van orgelist Leen.

Na de viering kon ieder die dit wou met de bisschop even napraten bij het verlaten van de kerk.

De bisschop maakte na de viering nog uitgebreid kennis met de leden van het team bij een glaasje aangeboden door pastoor Gerard.

JT