Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Goede vrienden

In de voorbije maanden heeft het corona-virus ons samenleven duchtig door mekaar geschud.
In deze context kunnen we als bisdom ook geen startavonden houden die altijd vele honderden mensen inspireerden.

We willen wel het jaarthema, Gods akker zijt gij. Groei in heiligheid, verder uitdiepen. Het gaat om de ervaring namelijk dat wij de akker zijn waarop Gód aan het werk is en om onze roeping tot heiligheid. We willen dit doen rond 6 items. De vicariaten en hun diensten zullen met jullie verder op weg gaan met een eigen aanbod rond elk van deze stappen.

1) Dieper luisteren naar mensen

In volle lockdown-periode hebben we de gelegenheid gehad dieper te kunnen luisteren naar mensen. Ineens was er de tijd en de aandacht voor. Wij willen daarom ook nu blijven luisteren naar dit diepere verhaal van mensen, vanuit het vermoeden dat God in hen werkzaam is. Wanneer we dan af en toe kunnen spreken vanuit onze eigen ervaring van Gods aanwezigheid, kan er Wijsheid ontstaan, een Wijsheid die ons uiteindelijk gegeven wordt.

2) Open komen voor de arme en voor de schepping

Laten we ook meer openkomen voor mensen die moeten leven in armoede, in ons land en in onze wereld. Een christen die een arme als vriend heeft, zal zijn hart meer gastvrij weten worden.
Vergeet die gastvrijheid niet, zo staat in de Hebreeënbrief, door haar hebben sommigen zonder het te weten, engelen onthaald (Hebr 13,2).

Onze zorg voor de armen gaat trouwens vijf jaar na de encycliek “Laudato Si’”ook samen met de zorg om de schepping. Ook onze planeet heeft onze aandacht dringend nodig.

3) Nadenken over onze cultuur

In de context van ons jaarthema willen we ook nadenken over de tijd waarin we leven, om inzicht te krijgen in de cultuur die ons omgeeft. Vandaag wordt terecht aandacht gegeven aan de autonomie van elke mens. Ze hoort bij de scheppingsorde. Maar als christenen willen we “de gegevenheid van alle dingen” niet uit het oog verliezen. We beleven het als onze missie om het perspectief van Gods Rijk, dat in de Bijbel opduikt, ook voor onze tijd open te leggen.

4) Thuiskomen in de Bijbel

Voor onszelf is het belangrijk thuis te komen in de Bijbel en in de geschiedenis die God met ons gaat. Zo zullen we groeien in het besef Gods medewerkers en Gods akker te zijn.
Ook de roep tot heiligheid zal ons dierbaar worden, omdat de hele bijbelse geschiedenis ons mensen toont die helemaal vervuld werden van het perspectief op het Rijk Gods, ondanks hun kleinheid en zonden. We willen daarom bijbelgroepen of geregelde bijbelgesprekken aanmoedigen, die ons geloof vleugels kunnen geven.

5) Houden van de liturgie en van de Kerk

In volle corona-tijd hebben velen de liturgie gemist als plek ook om te groeien in geloof. Gelukkig waren er Kerknet en radio en TV. Natuurlijk kan God rechtstreeks spreken tot het hart van elke mens, en dit gebeurt ook. Maar de liturgie is een bijzondere weg om Gods Woord te horen.
Ook het spreken van de Kerk doorheen de tijden en in allerhande groepen, gemeenschappen en vormingssamenkomsten kan ons doen groeien in geloof.
Als christenen willen we daarom
leren houden van de liturgie en van de Kerk opdat we vandaaruit ons leven als een missie kunnen beleven.

6) Leren bidden en mediteren

Om God, die de bron is van alle wijsheid, op het spoor te komen is het ook belangrijk dat we leren bidden. Voor mensen van vandaag is dit niet zo eenvoudig. Mediteren en bidden kan echter geleerd worden, vanuit de Schrift en vanuit de traditie, en ook vanuit genadevolle momenten in ons leven waarbij we God heel nabij wisten, in vreugde of in pijn. Daarom willen we dit jaar ook stappen zetten in het leren bidden.

Zelfs als corona nog wat blijft duren, hoop ik dat we door ons jaarthema kunnen blijven groeien in wijsheid en in vreugde. Jullie zijn al flink op weg!

Een goed werkjaar gewenst!