Search
Close this search box.

GELOOFSKERNEN KERMT SPALBEEK STOKROOIE en TUILT

Wanneer op 1 september het schooljaar opnieuw begint en dus ook het werkjaar binnen onze gemeenschappen, zo zetten we ook met de dekenaten van ons bisdom Hasselt een nieuwe stap op die dag.

Sommigen van jullie hebben er wel links of rechts wat van gehoord dat de huidige dekenaten samengebracht worden in 7 dekenaten met dus concreet 7 dekens. Het is een logische evolutie in het huidige kerklandschap.

De dekenaten Hasselt en Herk-de-Stad zullen vanaf 1 september samen doorgaan onder de naam ‘dekenaat Hasselt’. Het nieuwe logo voor ons dekenaat laat zien hoe op we een frisse manier en met veel goesting samen willen bouwen aan ons gemeenschappelijk traject. Dat gemeenschappelijk traject wil ons samenbrengen om de Heer nog beter te ontmoeten en vanuit Hem te leven; om op een hartelijke manier samen gemeenschap te vormen en op die manier van Hem te getuigen in onze wereld.

Ons nieuwe dekenaat Hasselt bestaat uit 8 pastorale eenheden; 5 in het huidige gebied Hasselt en 3 in het huidige gebied Herk-de-Stad. Die pastorale eenheid maakt de essentie uit van onze pastorale werking. Het is daar dat groepen van mensen onder leiding en inspiratie van hun pastoor kerk vormen. Kerk zijn en vormen betekent: aandacht hebben voor diaconie en caritas, verkondiging en liturgie. Het zal een hele uitdaging zijn om binnen die pastorale eenheden enkele plaatsen goed uit te rusten voor deze taken. Niet alles zal overal nog kunnen doorgaan.

Uiteraard moeten we met vuur onze taken op ons nemen. Maar ook realisme en bescheidenheid zijn christelijke deugden.

Ik som even de 8 pastorale eenheden op hier.

Pastorale eenheid Sint-Paulus Diepenbeek met pastoor Ludo Vaes

Pastorale eenheid Virga Jesse Hasselt met deken Ali Cornelissis

Pastorale eenheid Sint Franciscus Hasselt met pastoor Gerard Janssen

Pastorale eenheid (in wording) Sint-Elisabeth met pastoor Gerard Janssen

Pastorale eenheid Zacheüs Zonhoven met pastoor Wim Simons

Pastorale eenheid (in wording) Halen met pastoor Frans Hermans

Pastorale eenheid Heilig Maria Amandina Herk-de-Stad met pastoor Gust Coppejans

Pastorale eenheid Sint-Anna Lummen met pastoor Tony Vandekerkhof

Wat is dan de taak van zo een dekenaat? Het dekenaat en dus ook de taak van een deken is het samenbrengen van de priesters, diakens en vele mensen die verantwoordelijkheid dragen om in vriendschap elkaar te ontmoeten, te overleggen, keuzes te maken. Ik vind het essentieel dat ondanks alle verschillen die er zijn, we samen proberen één groep te vorm. Dat geldt voor de priesters en diakens maar ook voor de gemeenschappen onderling. We zijn geen concurrenten van elkaar.

Een deken geeft warmte. Ik hoop dit ook in het nieuwe dekenaat te kunnen doen. Ik wil graag iemand zijn die de vreugde van de gemeenschappen mag meemaken maar natuurlijk ook wil mee zoeken naar een oplossing van problemen. Ik hoop vele mensen te kunnen ontmoeten en van hen te kunnen leren.

Normaal gezien zouden we samen op bedevaart geweest zijn om onze nieuwe, gemeenschappelijke weg aan de Heer toe te vertrouwen op voorspraak van Maria. Dat is door de huidige omstandigheden niet mogelijk natuurlijk.

Juist daarom wil ik vragen om te bidden in deze dagen om de zegen van de Heer te vragen over ons nieuwe dekenaat Hasselt.

Tot slot een woord van dank aan pastoor Rik Renckens van Zonhoven die op emeritaat zal gaan en nog een gedeeltelijke, pastorale taak op zich neemt op een andere plaats. Dank ook aan pastoor Jan Philippe voor zijn inzet en die Hasselt verlaat om deken te worden van het nieuwe dekenaat Pelt. We wensen hem proficiat en alle goeds! Dank aan pastoor Gerard Janssen en pastoor Wim Simons die binnen het dekenaat een andere benoeming kregen.

En grote dank natuurlijk aan deken Gust Coppejans van Herk-de-Stad die uiteraard werkzaam blijft in de pastorale eenheid Sint-Amandina als pastoor. Gust blijft voor mij een belangrijke medewerker en een wijs, goed man op wie ik kan rekenen.
Alvast een goede start aan ieder. Ook al zullen de eerste maanden ongetwijfeld nog niet helemaal via het voorziene schema kunnen verlopen.

Heel graag tot binnenkort!

Ali Cornelissis, deken